Kamelstuteri

Vi har avlat kameler sedan 1991 och började specialicera oss på vita kameler 2001. Det föds mellan 5-10 föl på gården varje år och vi är måna om att avla fram friska och vackra djur. Vi eftersträvar framförallt gott lynne och korrekt exteriör.

När vi påbörjade vårt avelsprojekt fanns inte mycket information att tillgå och vi fick lära oss efterhand. Nu för tiden är Bengt en av de främsta kamelvetarna i Sverige och anlitas med jämna mellanrum som konsult i ämnet.

Vi vidareutbildar oss så ofta vi kan och åker mer än gärna på konferenser med kamelen i fokus. Vi reser även till länder med kameluppfödning och andra kamelrelaterade aktiviteter för att lära oss mer.

Köpa djur

Om ni är intresserade av att köpa kameler eller lamor är det lättast att kontakta oss och fråga vilka djur som kan vara aktuella. Kameler har väldigt lång dräktighet och fölar bara vartannat år vilket gör att vi inte har djur till salu varje år. Läs gärna fakta om djuren innan på t.ex. vår sida om Asiatiska kameler eller Lamor.

 


Arbete för paracitologisk forskning för SVA, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt