Vår ranch

Mycket av Ormöga Kamelranch består av Ölands unika alvarmark. Alvarmark är en hedlik vegetation på kalkhällmark, med tunt jordlager. Ranchen ligger 14 km norr om Borgholm och ca 2 km från stenstranden Äleklinta, som är en populär badstrand för familjer. Till en början var Ormöga en egen liten by och hade för 50 år sedan tre mjölkbesättningar. Nu återstår endast vår gård. År 1989 var en väldigt torr sommar och det var då vi fick idén att kameler skulle passa bra på det steppliknande alvaret.
Kamelerna, lamorna och vår besättning av Herefordkor (köttdjur) hjälper oss att beta våra marker och ”hålla landskapet öppet”.
Förutom naturvård och avel av kameler och lamor har vi även växtodling. Kamelerna är därmed endast ett unikt inslag i ett annars konventionellt lantbruk. Det är vanligt att ha kameler som lantbruksdjur, dock inte i Sverige än.

Tidslinje

1989 Idén om kameler på alvaret föds

1991 Två kameler flyttar in på gården och Ormöga Kamelranch grundas

1992 Första lamorna på gården

1996 Kamelridningen kör igång

1996 Första kamelfölet (Emmy, som idag är en av våra mest trogna ridkameler)

2001 Första vita kamelen

2009 ÖlandsOasen grundas

2010 ÖlandsOasen öppnar

2011 Ranchen firar 20 år

2012 Ranchen utökas med dromedarer

2015 Katarina Mariadotter tar över djurparken ihop med Bengt. Hon utökar med bl. a en orientalisk butik.

På ranchen och i djurparken händer alltid något nytt. Det kan vara födelser, nya byggnader, upprustningar, nya sorters djur, nya smaker i caféet eller nya souvenirer.